Gyermekfelvételi lehetőség

Minden év februárjában a fenntartó által kijelölt intervallumban jelentkezési lap benyújtásával.
A felvétel eldöntése után április hónapban történik a tényleges beiratkozás, melynek időpontjáról értesítjük a szülőket.
Férőhely esetén lehetőség van év közbeni felvételre.

Szeretettel várjuk gyermekét óvodánkban!

A gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, az életre való felkészítést, az iskolai életmódhoz, szándékos tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által. A képességek fejlesztésében a kommunikációra és a kooperációra való képesség kialakítására törekszünk valamennyi nevelési helyzetben.

Nevelési célkitűzésünk

A három- hét éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, az életre való felkészítést, a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által.

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának.
A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény aktivitását.

Ismerje meg közelebbről intézményünket!

Pedagógiai szemléletünket

Pedagógiai szemléletünket és hitvallásunkat Nyíri Tamás gondolatai tükrözik a legpontosabban: (Nyiri Tamás : A gyermek az antropológia szemszögéből)
„ A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Nem szabad dologként bánni vele vagy „birtoknak” tekinteni. Személy voltából következik, hogy vannak jogai. Joga van a törvények nyújtotta védelemre, gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértésre, gyermek voltának elismerésére és képességei kifejlesztésére…

…Hogy a gyermek nevelésre szorul, az azt bizonyítja,hogy szabadság és megkötöttség nem zárja ki egymást. A gyermek szabadsága létének bizonytalanságával együtt, esélyeket ad neki arra,hogy azzá legyen,ami voltaképpen lehet. Szabadsága azonban vezetésért kiált. 7 A szabadság és a játék között különleges kapcsolat van. Aki gyermeket mond, a játékra gondol. A gyermek játszani akar és minden játékánál szüksége van a maga által szabott mértékre. Mivel szeretik, ezért tud szeretni…

Ismerje meg közelebbről intézményünket!

Szeretettel várjuk gyermekét óvodánkban!